brainspotting therapie

Brainspotting eenvoudig je trauma verwerken

Wat is brainspotting?

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons hinderen in ons dagelijks functioneren. Brainspotting is uitermate geschikt voor verwerking van trauma en andere blokkades waarbij ook juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken.

Door middel van ‘Brainspotting’ worden de neurofysiologische bronnen die samenhangen met lichamelijke of geestelijke blokkades, dissociatie en pijn, opnieuw geintegreerd en daarmee verwerkt waardoor het trauma of de blokkade zich oplost.

Brainspotting heeft daardoor niet alleen een positief effect op onze kwaliteit van leven maar is ook bijzonder effectief gebleken waar het gaat om de verbetering van prestaties voor mensen die onder hoge druk moeten presteren: sportlui, creatievelingen, managers,…

Brainspotting is een bijzonder effectieve methode voor verwerking van angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, burn-out, verslavingen, ADHD, autistische aandoeningen.

Wat is een ‘Brainspot’?

Een ‘Brainspot’ is de stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de activering van een traumatische of emotioneel geladen ervaring in het brein, hoogst waarschijnlijk in de amygdala, de hippocampus of de orbitale cortex van het limbisch systeem. Gelokaliseerd door de oogpositie, en gecombineerd met extern geobserveerde en intern ervaren reflexreacties, is de ‘Brainspot’ in feite een fysiologisch subsysteem waarin emotionele ervaring in de vorm van herinnering wordt vastgehouden.

Wanneer een ‘Brainspot’ gestimuleerd wordt, geeft het diepere brein reflexieve signalen af dat een belangrijk gebied wordt aangesproken. Dit gebeurt buiten de bewuste waarneming van de cliënt om. De reflexieve reacties die zich voordoen terwijl de cliënt stilstaat bij lichamelijke sensaties die horen bij het trauma zijn een aanwijzing dat de ‘Brainspot’ is gelokaliseerd en geactiveerd. Door de oogpositie vast te houden wordt de ‘Brainspot’ gestimuleerd terwijl de patiënt of cliënt zich richt op de lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke waarneming.

Er bestaat een grote hoeveelheid aan reflexreacties: knipperen met de ogen, wiebelen, trekken met de ogen, vergroting en vernauwing van de pupillen, gezichtsuitdrukkingen, fronsen, sniffen, slikken, gapen, hoesten, hand- en voetbewegingen. Het zijn allemaal indicatoren voor de aanwezigheid van een relevante ‘Brainspot’.

Hoe werkt Brainspotting?

Het vasthouden van de ingenomen oogpositie, terwijl de aandacht van de cliënt gericht blijft op het lichamelijk waargenomen gevoel dat samenhangt met besproken onderwerp of trauma, zet een diepgaand integrerend en helend proces in de hersenen in werking. Deze manier van verwerken, die zich haast op reflexieve wijze binnen het zenuwstelsel lijkt te voltrekken, zorgt voor de verwerking van eerder geconditioneerde, verstorende emotionele en lichamelijke reacties. Brainspotting ontmantelt het trauma, het symptoom, de lichamelijke pijn en de disfunctionele overtuigingen die steeds maar terug lijken te keren.

In de praktijk worden cliënten verlost van ervaringen en patronen die zich telkens opnieuw in hun leven aandienen. ‘Brainspotting’ stimuleert en activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam om op een diepgaand niveau van trauma te genezen. ‘Brainspotting’ kan ook worden toegepast om onze natuurlijke lichamelijke hulpbronnen te lokaliseren, te verstevigen en veerkrachtiger te maken om bijvoorbeeld de creativiteit te verhogen.

Hoe gaan we te werk?

Tanja Buyst: In een eerste gesprek wordt de techniek uitgelegd en leren we elkaar alvast wat beter kennen. Naargelang de hulpvraag kan brainspotting ingezet worden vanaf het tweede gesprek.

[pirate_forms]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.